Begravningsceremoni

Kyrklig begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt
att anhöriga ingenting vet. Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller
något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen
har uttalats av den avlidne.

Läs mer om Kyrklig begravningsceremoni

Borgerlig begravningsceremoni

Här är man fri att utforma akten så som man själv önskar. Vanligt är att man använder sig av ett kapell men man kan mycket väl välja helt andra lokaler och platser om det är praktiskt möjligt. Man kan t.ex. vara i hemmet, trädgården, klubblokal, på en båt eller annan plats som man finner lämplig och avskild från allmänheten.

Läs mer om Borgerlig begravningsceremoni

Minnesstund

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt
att anhöriga ingenting vet. Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller
något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen
har uttalats av den avlidne.

Läs mer om Minnesstund

Läs mer om

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi utgår alltid från er och vi strävar efter att ni ska få den tid ni behöver för lugn och ro samt tid att tänka.

Kontakta oss