Kyrklig begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt
att anhöriga ingenting vet. Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller
något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen
har uttalats av den avlidne. Vanligast är att man har en ceremoni runt kistan (den avlidne ligger då nerbäddad i en stängd kista). 

Det förekommer även akt med urna (kremationen är redan genomförd och urnan innehåller
askan). I detta alternativ gravsätter man ofta urnan i samband med begravningsceremonin, dock ej om gravsättningen skall vara i minneslund.

Alternativ 1:

Svenska kyrkan: En religiös begravningsceremoni kan hållas i någon av alla Svenska kyrkans
kyrkor, och begravningskapell. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal ”griftetal”, psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning Svenska kyrkan fastställt.

Alternativ 2:

En religiös begravningsceremoni kan hållas i ett begravningskapell men vanligt är att man håller akten i någon av de kyrkor som det trossamfund man tillhör ställer till förfogande. Till exempel har både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan många vackra kyrkor. Det vanligaste är att man är i sin församlingskyrka i det område där man bor. Ibland finns det orsaker (t.ex. sommarvistelser eller byte av bostad) som gör att den avlidne har känt närmare samhörighet med en kyrka utanför sin egen församling och det är i regel inget problem att då hålla en begravningsceremoni där. Vad man då ska tänka på är att utanför den egna församlingen tillkommer oftast transporter som dödsboet själv får bekosta. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal, psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning kyrkan fastställt.

Läs mer om

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi utgår alltid från er och vi strävar efter att ni ska få den tid ni behöver för lugn och ro samt tid att tänka.

Kontakta oss