Omhändertagande vid dödsfall

Vi har många års erfarenhet inom branschen. Vi är heltäckande och utför alla
förekommande uppgifter i samband med ett dödsfall. Inga andra personer än byråns egen personal deltar i arbetet, både på byrån, transporter och vid hanterande av den döde.

Avliden på sjukhus

När en person avlider på lasarett är det sjukvården som tar hand om kroppen och ser
till att den kommer till ett bårhus med kyla. Där förvaras den tills att vi kommer och
hämtar den.

Avliden i hemmet

Avlider man på ett sjukhem eller äldreboende är det oftast anhöriga som ska se till att
en transport till bårhus bli utförd genom att kontakta en begravningsbyrå.
Ska kroppen genomgå obduktion utförs transporten till patologen av en av
Regionens transportörer. Samma sak gäller om det finns explosiva implantat i kroppen t.ex. pacemaker.

Dödsfall i samband med olycka eller brott

Vid dödsfall i samband med olycka eller brott är det polisen som tar hand om kroppen
och ser till att den transporteras till en Rättsläkarstation. Dessa kroppar blir alltid
obducerade och som anhörig kan man inte motsätta sig detta. När kroppen är klar för utlämning hämtar vi den där. 

Omhändertagande

När vi tar emot den döde klär vi kroppen och bäddar ner den i kistan. I samband med
kistläggningen finns det två alternativ. Att klä i svepningsskjorta eller egna kläder.

Sedan bisätter vi kistan i den lokal den ska stå fram till begravningsdagen..

Läs mer om

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi utgår alltid från er och vi strävar efter att ni ska få den tid ni behöver för lugn och ro samt tid att tänka.

Kontakta oss