Personligt avsked

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om
dödsfallet. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet t.ex. på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död.

Att se den avlidna direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett. Det senare handlar om en annan slags förvissning, en kontroll av att den avlidna nu kommit till ro i sin sista bädd och att allt stämmer med det man kommit överens med begravningsbyrån om.

Är det rätt kista?

Är det rätt person i kistan?

Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man förväntat sig?

Har den avlidna fått med sig de minnessaker man tänkt sig?

Man får vid denna visning också ett tillfälle att lägga ner en blomma, teckning eller en kär ägodel till den döde.

Läs mer om

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi utgår alltid från er och vi strävar efter att ni ska få den tid ni behöver för lugn och ro samt tid att tänka.

Kontakta oss